Bild 2215 Anställda vid LE Pappersbruk med Agnar Haeger sittande i mitten i början av 1900 talet. Foto A.Berns