Bild 2204 Bilden är tagen utanför ”Försöket” 1930. Sittande från vänster Venzel Nilsson, Bertil Karlsson ”Styrman”, Olle ”Mjölke”, Åke Berntsson, Viktor Andersson, Vallis Nilsson. Stående från vänster Arne Berntsson, Edit Lexberg (Johansson) Harald Åberg och Ruby Karlsson Nilsson.