Bild 4087 Kubbskalning på upplagsplatsen mellan Kyrkogatan och jarnvägspåret år 1913. Fyra fr. v. Karl Emilsson