Bild 2206 Lilla Edets Pappersbruk år 1903. Placerat vid fallet på östra sidan, vy från söder