Bild 2070 Från v 1 Morgan Gedda, 2 Anders Linde, 5 Gunnar Hedlund, 7 Lars Barkman, 10 Göran Zackrisson, 12 Alf Rykfors. Övriga är styrelseledamöter från NCB.