Bild 1254 Poseidon stävar uppströms ovanför slussen, i bakgrunden ser vi husen på Smörkullen.