Bild 1253 Last och bogserbåten Bore, ägd av Lilla Edets Pappersbruk, ligger förtöjd vid Försökets brygga. Bore. Reg. nr. 1696 Byggd i Göteborg 1892.