Bild 1252 Besättningen på Haegers båt Poseidon sittande f. v. John Lundberg Mäster, Algot Norberg eldare, övriga okända. Byggd i Sjötorp 1901