Bild 1251 Besättning med gäster ombord på Lilla Edets Pappersbruks ångbåt Alfa, troligen när den ligger i hemmahamn vid Skarhallen. Byggd i Åmål 1857