Bild 1249 1914 Uppdämning uppströms Lilla Edets Pappersbruk