Bild 1250 1914 Vy över dämmet Lilla Edets Pappersbruk och Stora Hotellet