Bild 4071 Ångbåten Zeus ligger vid fabriksbryggan. Kortet är nästan identiskt med ett tidigare kort, båten är även här dekorerad med småflaggor.