Bild 1009 År 1917 i juni LEPAs virkesupplag vid Skarhallen, brukets båt Pontos