Bild 1006 1914 Intaget till Lilla Edets Pappersbruk sett från öster