Bild 1003 År 1914 Intaget till Lilla Edets Pappersbruk från triangeldammen