Bild 4079 Närmast del av fabriken, stugorna i Västra Roten, skolhusen och läkarvillan.