Bild 262 1927 sommaren LEPA Nya fabriken och PM 1 klar för idrifttagning