Bild 4061 Kort taget pa ungefär samma plats som föregaende men troligen 10 år senare.