Bild 244 1912 Lilla Edets pappersbruk. Inlöstes av staten 1908, drevs på arende till 1918. Då rivning och flytt påbörjades.