Bild 231 1892 (före) LEPA från Strömssidan målning