Bild 235 1892 Lilla Edet fallet från nedströmssidan