Bild 4066 Detta ar den första bogserbåten som patron Haeger inköpte, en järnbåt inköpt 1891 och hade namnet Urban Hjärne efter en berömd läkare och
vetenskapsman i Uppsala som hade stor del i att de vidskepliga häxprocessema
mot kvinnor i Sverige upphävdes. Båten gick troligen inte så många år i trafik,
var säerligen inte tillräckligt stark för sitt ändamål, särskilt i vintertrafik.