Bild 233 1892 Brand LEPA Branden ödelade hela bruket På bild syns sliperiet stå i ljusan låga