Bild 282 1970 tal LEPA Huvudkontoret Storgatan

Kommentarer

16.05.2022 19:52

Bertil Jacobsohn

Här inne hämtade vi lönen på avlönings-
dagen, vanligtvis torsdagar