Bild 121 SCA Lilla Edet med höglagret som byggdes 1989

Kommentarer

04.02.2022 17:04

Bertil Jacobsohn

Hur många hus flyttades på kullen när
nya fabriken började att byggas ?