Bild 51 1918-1919 År 1908 sålde LEPA fallrätten, grund och byggnader till staten för 5 Mkr men kunde arrendera anläggningen i 10 år, verksamheten fortsatte till 1918, den 1 sept var lokalerna utrymda och rivningen kunde påbörjas.