Bild 4068 Bilden är tagen ungefär från den plats dar nuvarande nya bron ligger.
Till vänster har vi Inlands fabrik och till höger Lilla Edets Pappersbruk. Året är 1903.