Bild 21 1920 Risning av papper i "Försöket". Arbetsuppgiften var eftertraktad och det var inte vem som helst som fick den äran.