Bild 4193 Personal utanför Försöket, namn framgår av bild 4194.