Bild 4192 Framför Försöket ligger båtarna Bore och Elfängen.