Bild 4191 Bild över Försöket tagen från Präststenarna. Till vänster ser vi en bit av
ångaren Bore som låg där i flera år i väntan på försäljning kanske till skrot.
Försökets olika byggnader och magasin och den höga skorstenen. Den stora
byggnaden till höger är Pallas. Försöket var förr i tiden först garveri och
sedan bryggeri.