Bild 4055 Del av arbetsstyrkan vid fabriksbygget. Med de har backarna på sina ryggar bar de upp all den betong och bruk som gick åt till hela fabriksbygget