Bild 4190 Nere vid Försöket den gamla påsfabriken tillhörde Lilla Edets pappersbruk.
Pappersbrukets bogserbåt Bore ligger framför lastbryggan vid Försöket. På strandkanten ligger torkcylindrar från det rivna pappersbruket som skall sprängas till skrot. Till vänster om dom ser vi boningshuset i Hålan samt upp mellan träden gaveln på Tolins hus.