Bild 4165 En pråm utrustad med lossningsvinsch har har lagt till för lossning. Tittar vi över älven vid andra strandkanten ser vi att man fortfarande håller pa med breddning och fördjupning av den nya farleden. Man träffade då på en bergklack som man fick spränga bort. Vi ser där en borrflotte framför pråmen med ett påbyggt hus. Man ser också bakom vänstra stöttan till lossningsvinschen, ett bostadshus alldeles nere vid stranden. Det ar fastigheten Majviken som då fick flyttas ett 50 tal meter.