Bild 4143 Från lastkajen vid Skarhallen. Lossning av Dalslandsbåten Gustavsfors
som är lastad med pappersmassa. I mitten av bilden syns Gamla Hotellet.
Gustafsfors I. Reg. nr. 2544 Byggd i Gustafsfors 1882. 64,91 br. ton. 21,78-3,85 m
Ägare Gustafsfors Fabriks AB. (G. Jansson) Gustafsfors. Ombyggd från torrlast till tankfartyg 1946. Gustafsfors 1882-1883, Gustafsfors I 1883-1939, Långö 1939-1973,
1973 såld till tysk medborgare för att användas som fritidsfartyg.