Bild 4077 Här några kort som är tagna från fabrikstaken . Vi ser närmast Isbergs
hus vid älvkanten, här bodde familjen Isberg tills att man höjde vattennivan i älven med 1,6 m, då rann vattnet i över golven har och även i Ro-Johans fastighet som låg lite norr om delta hus. Vi ser en del av Stora Hotellet och den lilla röda stugan närmast hotellet som var samhällets polisstation med arestlokal, vi ser fastigheten "Kronan" i mitten, till höger Eliasson och Anderssons, Brobecks, Sävströms. Till vänster har vi gamla byggnaden vid Backlunds och Ågrens Järnhande!. Längst upp gamla Ordenshuset.