Bild 4069 Här har vi båten Elffröken igen liggande på sin ordinarie förtöjningsplats
vid fabriken. Innanför ligger bogserbåten Bore som på sin tid fick avlösa Urban
Hjärne som skrotades. Bore var byggd 1893 och tjänstgjorde i många år som
lastande bogser och isbrytare. Bore. Reg. m.1696 Byggd i Göteborg 1892. 103 br. ton. 26,22-5,33 m Ägare Lilla Edets Pappersbruk.(C E Haeger) Lilla Edet. Såld till Norge 1928. Ej med i Lloyds register 1930.