Bild 4065 Båten på bilden var en liten båt som patron Haeger egentligen köpt
för att använda som lustjakt. Det var den förta av Haegers båtar som drevs med motor troligen fotogen eller dylikt. Båten skulle alltid föras av en broder till Ro-Johan, Simon Teodor. Han bodde i det hus pa Smörkullen som Lilla Edets Roddklubb har disponerat. Simon hade varken skolor eller examen som skeppare, men han var född vid älven och hade genom sin långa erfarenhet och kännedom om älven blivit en mycket skicklig lots