Bild 4059 Det återuppbyggda pappersbruket efter 1893 års brand. Bilden är tagen från Strömsidan. Byggnaden längst till vänster innehåller pappersmaskinerna
no. 7 och 8. Framför de olika byggnadema syns lastbryggoma för båtar och pråmar. Längst till höger syns de så kallade Hichenhusen, namnet har de fått efter ett hus som låg pa denna plats när Haeger köpte sågverken före storbranden. Sedan byggde man upp dessa två byggnader på denna plats och de fick då namnet Hichenhusen. Kortet är taget om kring 1912