Bild 4180 Efter pappersbrukets rivning syns del av Västra Roten. De fyra husen i rad
pa mitten av bilden är räknat ned ifrån, det mörka huset är Edlunds därefter Ro-Gustavs följt av Lorents Anderssons ochöverst Olla Petter Lexbergs. I kanten till höger skymtas Knotas Kulle. Nederst i kanten av bilden syns det ena Hichenhuset.