Bild 4064 Fabriken sedd från norr omkring 1905. Bron går över den så kallade
Sträckedammen där vattenintaget till turbinema för driften gick in. Till vänster syns kontorsbyggnaderna.