Bild 4058 Lilla Edets Pappersbruk på 1910-talet. Till höger ser vi Hichenhusen och daröver gamla stallbyggnaden och de tva tjänstemannna-bostäderna.