Bild 1242 1915 20 november Dämme framför Inlands fabrik