Bild 1245 Inlands last och bogserbåt Svea har här gått en söndag på lusttur med arbetare från fabriken och deras familjer. Byggd vid Torskogs varv 1903