Bild 1407 Inland 50 år (1944). Landshövdingen, disponenten och medaljörerna