Bild 1283 Staten har börjat bygga damm över älven 1913-14.