Bild 1243 1917 24 maj Inlands fabrik och nya kontoret i förgrunden leverans av valsdelar till västra valsen