Bild 1285 Efter gallerbrott på grund av grundsväll nyåret 1909.