Bild 1289 Sprängning av provisorisk fördämning 24/8 1917.