Bild 1282 Fabriken under uppbyggnad vy från 1832-års slussled